AKILLI ÇOCUKLAR EĞİTİM SİSTEMİ (AÇES)

ACES tüm eğitim ve öğretim müfredatımızın oluşturulmasında kullanılmıştır. Böylece öğrencilerin üst düzey düşünce becerileri kazanmaları ve kazanmış oldukları bu becerileri yaşam boyu uygulamaları hedeflenmiştir. Eğitim sistemimiz oluşturulurken bu bilinçle yaklaşılmış ve öğrencilerin zeka türlerinden hangilerinde daha üstünlerse bu alanlarda gelişmeleleri sağlanarak ileride hem sevdikleri mesleklere sahip olmaları hem de standartları yüksek bir yaşam sürmeleri amaçlanmıştır.