AKADEMİK SOSYALLLİK

Akıllı Okullar ’da “Tüm Çocuklar Akıllıdır” prensibi ile temellerini oluşturduğumuz Akıllı Çocuklar Eğitim Sistemi uygulanmaktadır. Eğitim sistemimizin özünde yatan temel ilke doğru yapılandırıldığında mevcut hazır bulunuşluk durumundan da faydalanılarak tüm bireylerin çoklu zeka kuramı çerçevesinde tanımlanan zeka türlerinin optimum düzeye çekilebileceğidir.
Bu düşünce ile kurguladığımız okul kulüplerimizde öğrencilerimizin gerek sportif, gerek kültürel gerekse sosyal faaliyetlerini ve etkinliklerini bütün yıl içinde planlayarak öğrencilerimizin kendilerini en iyi ifade ettikleri alanda gelişim gösterebilmeleri ve uygulamaya geçebildikleri ortamları onlara sunmaya çalışıyoruz.