EUROPASS MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

EUROPASS NEDİR ?

Europass dokümanları, Avrupa Birliği düzeyinde bir eğitim programına girmek isteyen veya iş arayan Avrupa vatandaşlarının gönüllü kullanımına açık ve sahip oldukları niteliklerini ve yeterliliklerini daha iyi göstermelerinde yardımcı olmak amaçlı yetkinlik ve yeterliliklerde şeffaflığı sağlayan bir dokümanlar klasörüdür.

EUROPASS, KİŞİLERE AŞAĞIDAKİ KONULARDA YARDIMCI OLMANIN YENİ BİR YOLUDUR:

Beceri ve yeterliliklerin Avrupa’da (Avrupa Birliği, EFTA/EEA ve aday ülkeler) açıkça ve kolayca anlaşılmasını sağlamak; Avrupa’da herhangi bir yere gitmek.

EUROPASS BEŞ BELGEDEN OLUŞUR:

Europass öz geçmiş (CV),
Europass Dil Pasaportu.
Europass Sertifika Eki,
Europass Diploma Eki,
Europass Hareketlilik.
Europass bir Ulusal Europass Merkezleri ağı tarafından desteklenir.

Europass, Avrupa Parlamentosunun ve Konseyin yeterlilikler için tek bir saydamlık çerçevesi konusundaki 15 Aralık 2004 tarihli 2241/2004/EC sayılı Kararı ile oluşturulmuştur.