HEMŞİRELİK

Hemşireler, özel veya resmi tüm sağlık kuruluşlarında çalışabilirler. İsteyen öğrencilerimiz sınavsız geçiş imkanından yararlanarak Hemşirelik Yüksek Okullarında yükseköğrenimine devam edebilir.
Yüksekokulu bitiren hemşireler 'Uzman Hemşire, Yüksek Hemşire' unvanını alır. Özel Kuruluşlarda mesleki bilgi ve beceriye göre iyi ücret alırlar. Ayrıca Sağlık Bakanlığı her yıl Sağlık Memuru ve Hemşire alımı yapmaktadır. Hemşireler; Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve özel sektörde koruyucu, teşhis ve tedavi hizmeti veren kurum ve kuruluşların ilgili birimlerinde, gündüz çocuk bakım evleri (kreş), yaşlı bakım evlerinde(huzurevleri) yardımcı sağlık personeli olarak iş bulabilirler.
Sayıları gittikçe artan özel hastaneler ve devlet hastanelerinde de istihdam açığı oluşacağı öngörülmekle birlikte şu anda iş bulma oranı en yüksek mesleğin Hemşirelik olduğu saptanmıştır…