ULUSLARARASI AKREDİTASYON VE AVRUPA DİL PORTFOLYOSU

Avrupa Konseyi tarafından alınan kararlarla birçok konuda standartlaşmaya gidildiği üzere yabancı dil öğretiminde de ortak bir standarda ihtiyaç duyulmuştur. Avrupa dil portfolyosu, okulda veya okul dışında dil öğrenen veya öğrenmiş kişilerin, dil öğrenme konusunda edindikleri tecrübe ile yaşadıkları kültürel deneyimlerinin tamamını kaydedip ifade edebilecekleri bir dokümandır. Avrupa dil portfolyosu, Avrupa dilleri ortak çerçeve Programı’na ( the common european framework ) dayalı bir değerlendirme sistemidir ve okulumuz bu sisteme geçmiştir. “ öğrenen özerkliği” ve “kendini değerlendirme” bu portfolyonun dayandığı eğitim kavramlarıdır. Her öğrencimiz bu sürece girer ve dil yeterliliklerini Avrupa dil portfolyosuyla belgeler.

Mezunlarımız tüm Avrupa Birliğindeki okullarda kaldıkları yerden devam edebilecek akreditasyona ve sertifikaya sahip olmaktadır. Bedaf ve İngiliz Kültür Derneği ( Okulumuz Programları Bedaf tarafından ve Avrupa Birliği 2012/R006 nolu onaylı ) akreditasyonumuz mevcuttur.